Bilgiler Kemençeviler Yapımcılar İz bırakanlar Fotoğraflar Ses kayıtları
<< anasayfa >>

YENİ CD
KİTAP-METOT
KONSER-ETKİNLİK
LİNKLER
TEŞEKKÜR KÖŞESİ

KATKIDA BULUNANLAR
Söz Yazarı: Ümit Gürelman
Grafik Tasarım: Ersu Pekin
Katkıda Bulunan: Necmettin Yıldırım
Katkıda Bulunan: Serhat Sarper
İthaf Edilen: Ali Doğan Ergin
Okuyan: Kani Karaca
Ses Kayıt: Cengiz Onural
İngilizce Bölüm: Feridun Özgören
Baskı: Mas Matbaacılık
style="font-weight: normal">
ENSTRUMANLAR
Ney:
Salih Bilgin
Kanun: Bahadır Şener
Tanbur: Murat Aydemir
Klasik Kemençe: Derya Türkan
1-Hicaz Makamında Fatiha Suresi
2-Hicaz
Makamında Akşam Ezanı
3-Saba Makamında Sabah Ezanı
4-Uşşak Makamında Akşam Ezanı Kameti
5-Hicaz Durak
6-Hicaz Makamında Tanbur Taksimi
7-Hicaz İlahi "Dua"
8-Hicaz Zikir İlahisi
9-Rast Makamında Ney Taksimi
10-Rast İlahi "Hadis-i Şerif" (Perde Kaldırmalı)
11-Hüzzam Cami İlahisi
12-Uşşak Makamında Kemençe Taksimi
13-Uşşak Şugul
14-Neva Tesbih
15-Çargah Tevşih
16-Dilkeşhaveran Sabah Salatı
17-Hicaz Salat
18-Nihavend Salat
19-Segah Salat-ı Ümmiye
20-Segah Tekbir
21-Hicaz Kaside
22-Nihavend Kaside
23-Tahirbuselik Tevhid
24-Tahirbuselik Münacaat
25-Ney Eşliğinde Zikir "Allah"
26-Zikir
27-Rast Na't-ı Mevlana
28-Ferahfeza Ayin-i Şerif
29-Ayin-i Şerifin Sonunda Okunan Kur'an
(Bakara Suresi, 155. Ayet)
30-Semazenbaşı Gülbangı
31-Pastnişin Gülbangı
32-Mevlid "Merhaba" Bölümü
İslam dininin musikiyi haram sayıp saymadığı konusundaki tartışmaların islam tarihi kadar eski olduğunu ifade etmek, herhalde hatalı olmaz. Bu iki farklı görüşün taraftarları, düşüncelerinin doğruluğunu ispatlamak için, çeşitli ayet ya da hadisleri kendi görüşlerine uygun bir tarzda yorumlamışlardır. Böylece bu konu belki de hiçbir zaman çözülemeyecek boyutlara varmış, adeta "felsefî" bir hüviyet kazanmıştır. Bu tartışmaların yer aldığı tarihi akış içerisinde musiki, her zaman mevcut olmuş ve diğer dini inançlara mensup toplumlarda olduğu gibi Müslüman toplumlarda da "dini musiki" olarak isimlendirilen bir musiki tarzı doğmuştur ve çeşitli şekillerde uygulanan karşı koymalara rağmen varlığını korumuştur. İki CD ve bir kitaptan oluşan bu çalışma yukarıda sözünü ettiğimiz tartışmaların dışında kalarak Osmanlı - Türk islam yaşayışı içerisinde gelişen, dolayısıyla da kültürel yapımızın temel taşlarından biri olan dini musikimizden örnekler vermek ve bu musikinin türlerini kısaca tanıtmak amacı ile yapılmıştır. Bütün dini musiki tarzlannın bir arada takdim edilip örneklendiği ve icra şekilleri hakkında açıklamalar yapıldığı mütevazı çalışmamızın bu konuda genel bilgiler edinmek isteyen okuyucu/dinleyici dostlanmıza faydalı olmasını diliyoruz. Bu çalışmanın gerçekleşmesinde büyük emeği geçen Hafız Kani Karaca'ya, bizi her zaman destekleyen Serhat Sarpel ve Necmeddin Yıldırım'a, sazende Salih Bilgin (ney), Derya Türkan (kemençe), Murat Aydemir (tanbur), Bahadır Şenel (kanun) ve güftelerin yazılmasında emeği geçen Ümit Gürelman ile CD'lerin hazırlanabilmesi için stüdyosunun kapılarım cömertlikle bizlere açan, ses kayıtlarını yapan kardeşimiz Cengiz Onural'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
   
kemenceviler@gmail.com